Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

BẠN ĐÃ BIẾT VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT CHƯA?

Khai báo hóa chất là việc doanh nghiệp nhập khẩu hóa chất phải thực hiện khai báo lên “Cổng thông tin một cửa quốc gia” trước khi làm thủ tục hải quan nhằm giúp cơ quan nhà nước có thể quản lý các loại hóa chất nguy hiểm và cần kiểm soát khi được đưa vào thị trường Việt Nam góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hoá chất.

Vậy mặt hàng nào cần khai báo hóa chất?

Khai báo hóa chất được thực hiện theo quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP được ban hành vào ngày 09 tháng 10 năm 2017 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất”.

Dựa vào “Bảng chỉ dẫn an toàn hoá chất” (MSDS), CAS, mã số hàng hoá (HS Code) của sản phẩm và thành phần trong sản phẩm bạn sẽ biết được loại hàng hóa mà bạn đang nhập khẩu có cần phải khai báo hóa chất hay không.

Bạn cần những hồ sơ gì?

Hồ sơ này được quy định tại Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Trong đó, có một số hồ sơ chính như sau:

  1. a) Hóa đơn mua bán hóa chất (Invoice);
  2. b) Phiếu đóng gói (Packing list);
  3. c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (MSDS);
  4. d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua bán hóa chất, doanh nghiệp khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy thông báo hàng đến (D/O) thay cho hóa đơn thương mại.

Một số văn bản liên quan tham khảo:

  1. Luật hóa chất;
  2. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất”;
  3. Thông tư 32/2017/TT-BCT “Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/nđ-cp ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất”;
  4. Nghị định 38/2014/NĐ-CP “Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học”;
  5. Nghị định 77/2016/NĐ-CP “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ công thương”.

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY

Để lại bình luận