Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TẬP SỰ – ONEX TRAINEE

Chương trình Nhân viên tập sự được ONEX Training tuyển dụng và được ONEX Logistics huấn luyện thực nghiệp. Dưới sự dìu dắt của các chuyên viên đến từ công ty ONEX Logistics, các bạn sinh viên được tận tay thực hiện công việc khai báo hải quan, kiểm tra chuyên ngành, quản lý vận…

Xem thêm

NHÂN VIÊN KHAI BÁO HẢI QUAN / CUSTOMS CLEARANCE EXECUTIVE

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Liên hệ với cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý chuyên ngành để hoàn thành thủ tục thông quan Thông quan trong vòng 12 giờ (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận giao nhận (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm…

Xem thêm

NHÂN VIÊN KINH DOANH/ SALES EXECUTIVE

Số lượng: 05 bạn (1) Vai trò: Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận kinh doanh (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN trên lương thực nhận;…

Xem thêm

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN/ ACCOUNTING EXECUTIVE

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Nhập liệu, theo dõi sổ sách kế toán đảm bảo thu/chi đúng và đầy đủ (2) Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Tài chính (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN trên lương thực…

Xem thêm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ/ DOCUMENTATION STAFF

Số lượng: 02 bạn (1) Trách nhiệm: Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn hảo và hoàn thành khai báo Hải quan online (2) Giải trình trực tiếp cho: Admin phụ trách đơn hàng (Job File) (3) Quyền lợi: Thu nhập từ 350$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí theo…

Xem thêm