Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Liên hệ với cơ quan hải quan, các cơ quan quản lý chuyên ngành để hoàn thành thủ tục thông quan Thông quan trong vòng 12 giờ (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận giao nhận (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm…

Xem thêm

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 05 bạn (1) Vai trò: Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận kinh doanh (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN trên lương thực nhận;…

Xem thêm

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (có kinh nghiệm)

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Nhập liệu, theo dõi sổ sách kế toán đảm bảo thu/chi đúng và đầy đủ (2) Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc Tài chính (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN trên lương thực…

Xem thêm

NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ (có kinh nghiệm)

Số lượng: 02 bạn (1) Vai trò: Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn hảo và khai báo Hải quan (2) Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng bộ phận chứng từ (3) Quyền lợi: Lương cơ bản từ 300$ – 500$; Thưởng thâm niên 12 triệu VNĐ/năm; Trợ cấp công tác phí; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN trên lương…

Xem thêm