Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

4915 lượt xem

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O - Certificate of Origin)

1. C/O là gì?

 xuất xứ hàng hóa (C/O) là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp ở Việt Nam thường là Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hóa. Tùy vào từng lô hàng cụ thể (loại hàng gì, đi/đến từ nước nào,..) mà chúng ta sẽ xác định cần loại mẫu nào, quy tắc xuất xứ ưu đãi hay không.

2. Vai trò của C/O là gì?

– Ưu đãi thuế quan: Khi đã được xác định rõ xuất xứ và nằm trong danh mục hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi, lô hàng sẽ được áp dụng các điều kiện theo thỏa thuận trong các hiệp định thương mại giữa các quốc gia.
– Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Hàng hóa của một nước có thể bán phá giá tại thị trường của nước khác. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng trên, nước nhập khẩu sẽ có những hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá. Trong đó, việc đầu tiên cần làm chính là xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.
– Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ hỗ trợ việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực. Các cơ quan thương mại đã dựa trên cơ sở đó để duy trì hệ 

3. ONEX Logistics có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Để xác định đúng mẫu C/O cho lô hàng, ONEX Logistics sẽ trao đổi kỹ với với khách hàng một số hạng mục sau:

  • Mô hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
  • Chi phí sản xuất hàng hoá;
  • Chi phí vận chuyển, chi phí logistics (ONEX Logistics sẽ cung cấp chi phí này cho doanh nghiệp);
  • Yêu cầu từ nước nhập khẩu (ONEX Logistics sẽ hỗ trợ trao đổi trực tiếp với người nhập khẩu, đảm bảo Chứng nhận xuất xứ hàng hoá được chấp thuận tại nước nhập khẩu).

Tùy vào từng lô hàng cụ thể (loại hàng, đi/đến từ nước nào,..) sẽ cần xác định loại mẫu C/O phù hợp:

Loại C/O Hiệp định - điều kiện
FORM D ASEAN
FORM E ASEAN - TRUNG QUỐC
FORM AK ASEAN - HÀN QUỐC
FORM AJ ASEAN - NHẬT BẢN
FORM AANZ ASEAN - NEWZEALAND
FORM AI ASEAN - ẤN ĐỘ
FORM S
FORM A Ưu đãi thuế quan phổ cập GSP.
Các nước cho Việt Nam hưởng GSP: 27 nước EU, Norway, Switzerland, Turkey, Japan, Canada, Newzealand, Belarus, Russia.
(*) Theo danh sách UNCTAD thì Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP của Australia, Estonia, và US
FORM B KHÔNG ƯU ĐÃI
FORM Textile (FORM T) Cấp cho hàng dệt may xuất khẩu sang EU theo hiệp định dệt may Việt Nam-EU.
Form ICO Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO)
Form VC Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê.
Form Venezuela Cấp cho hàng xuất khẩu sang Venezuela theo quy định của Venezuela
Form Peru Cấp cho hàng giày dép xuất khẩu sang Peru theo quy định của Peru
Form ICO Cấp cho sản phẩm từ cà phê trồng và thu hoạch tại Việt Nam xuất khẩu sang tất cả các nước theo quy định của Tổ chức cà phê thế giới (ICO)