Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Đại lý làm thủ tục hải quan – Cầu nối giao thương cho chủ hàng xuất nhập khẩu

1. Đại lý làm thủ tục hải quan là ai?

Đại lý làm thủ tục hải quan (hay đại lý hải quan) là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều 20 Luật Hải quan và điều kiện trong phạm vi được ủy quyền theo thỏa thuận trong hợp đồng ký với người có hàng hóa xuất nhập khẩu, thay mặt chủ hàng thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan.

Cầu nối thông giao giữa Chủ hàng và Cơ quan Hải quan

2. Điều kiện được công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan?

Theo Điều 20 Luật Hải quan, để được công nhận, doanh nghiệp cần thoả các điều kiện sau:
– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý hải quan
– Có nhân viên đại lý hải quan
– Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
– Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên
– Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
– Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý hải quan gửi Tổng cục Hải quan.
Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận đủ điều kiện hoạt động
b) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận và cấp mã số nhân viên. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

3. Quyền và nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan?

Đại lý hải quan chỉ được khai và làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của chủ hàng sau khi chủ hàng đã thông báo cho cơ quan hải quan danh sách đại lý hải quan được thay mặt chủ hàng
Sau khi đã được chủ hàng hóa (chủ phương tiện vận tải?) ủy quyền, đại lý thủ tục hải quan sẽ có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Quyền Nghĩa vụ
– Được cơ quan hải quan cung cấp thông tin liên quan đến việc khai hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải, phổ biến pháp luật và hướng dẫn làm thủ tục hải quan

– Yêu cầu cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho cơ quan hải quan

– Xem trước hàng hóa, lấy mẫu hàng hóa dưới sự giám sát của công chức hải quan trước khi khai hải quan để bảo đảm việc khai hải quan được chính xác

– Yêu cầu cơ quan hải quan kiểm tra lại thực tế hàng hóa đã kiểm tra, nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hóa chưa được thông quan

– Sử dụng hồ sơ hải quan để thông quan, vận chuyển hàng hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan

– Khai hải quan và làm thủ tục hải quan

– Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin để cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình

– Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan trong việc làm thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải

– Bố trí người, phương tiện thực hiện các công việc liên quan để công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải

– Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí,…

ONEX Logistics Team