Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

DỊCH VỤ THÔNG QUAN

Theo báo cáo “The World Bank” 2018, trong bốn tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 19,2% tính trên giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giao thương giữa Việt Nam và thế giới không ngừng mở rộng. Đi đôi với ngành xuất nhập khẩu đang phát triển mãnh liệt chúng ta cần phải chuẩn hoá ngành logistics.

Một trong những nghĩa vụ nhỏ nhưng rất quan trọng của logistics là thủ tục khai báo hải quan thường được thực hiện bởi những nhân viên kiêm nhiệm hoặc các đơn vị tự phát không đi sâu vào chuyên nghiệp và đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đó là lý do ONEX Logistics ra đời.

Nhiệm vụ của ONEX Logistics là đáp ứng nhu cầu, giải quyết khó khăn góp phần tạo sự an tâm cho tất cả các nhà xuất nhập khẩu cũng như xây dựng niềm tin với các cơ quan quản lý (cụ thể là cơ quan Hải Quan). Chúng tôi mong muốn được làm cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan Hải quan để giúp công tác thông quan hàng hoá được nhanh hơn, doanh nghiệp bán được nhiều hàng hơn, tiết kiệm tối đa tiền lưu cont, lưu bãi (Demurrage / Detention fee / Storage charge).

“Câu chuyện thông quan” không đơn giản chỉ là khai hải quan mà chúng ta còn cần phải chuẩn bị và hoàn thiện bộ chứng từ lúc mới sản xuất, nghiên cứu HS code (mã số hàng hoá) của nguyên liệu đầu vào để tối ưu hoá “giấy chứng nhận xuất xứ” (Certificate of Origin – C/O) cho nhà nhập khẩu nhằm tạo lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó chúng ta phải lựa chọn chuyến tàu, hãng tàu phù hợp cho từng loại hàng hoá và tiến độ giao hàng theo hợp đồng. Khai báo yêu cầu bảo hiểm hàng hoá (Insurance request on cargo) kịp thời, chính xác.

“Single window” chỉ có thể thực hiện được khi tất cả các “cửa sổ” đều có cùng cấu trúc như nhau, ít nhất là ở mặt chứng từ. Trên quan điểm đó chúng tôi xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có kiến thức không những ở Việt Nam mà còn nghiên cứu thông tin, luật lệ các nước trên thế giới đang có hoạt động xuất nhập khẩu với Việt Nam để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Phấn đấu thông quan trong vòng 12 giờ với tiêu chí hiện đại và hợp pháp.

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY