Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Hệ thống pháp luật hải quan (Luật)

Hệ thống pháp luật hải quan (Luật)

PHẦN 1: LUẬT

Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ mới vào ngành cũng như quý đồng nghiệp cần nơi hệ thống kiến thức, ONEX Logistics xin phép tổng hợp và giới thiệu các văn bản pháp luật điều chỉnh công tác khai báo hải quan và kiểm tra chuyên ngành để chúng ta cùng nhau thảo luận và phát triển vì sự hài lòng của khách hàng, nhân viên và đối tác.

1. Luật Hải quan 2014
– Do Quốc hội ban hành ngày 23/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
– Luật quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong lãnh thổ hải quan; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.
http://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban…

2. Luật Quản lý ngoại thương 2017
– Do Quốc hội ban hành ngày 12/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018
– Quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương, giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương.
http://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban…

3. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
– Do Quốc hội ban hanh ngày 06/04/2016
– Quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
http://vanban.chinhphu.vn/…/…/portal/chinhphu/hethongvanban…

4. Luật Quản lý thuế 2019
– Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.
– Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
http://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban…

5. Luật Thương mại 2005
– Do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006
– Quy định về các hoạt động thương mại diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, quy định chung về các hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, chuyển khẩu hàng hóa, tạm nhập, tái xuất hàng hóa, tạm xuất, tái nhập hàng hóa.
http://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban…

6. Luật số 95/2015/QH13 của Quốc hội: Bộ Luật Hàng hải Việt Nam
– Do Quốc hội ban hành ngày 25-11-2015, có hiệu lực từ ngày 01-07-2017
– Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý Nhà nước về hàng hải và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.
https://chinhphu.vn/luat-so-95-2015-QH13…

7. Luật số 66/2006/QH11 của Quốc hội: Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
– Do Quốc hội ban hành ngày 29-06-2006, có hiệu lực từ ngày 01-01-2007
– Quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng.
https://vanban.chinhphu.vn/…/chinhphu/hethongvanban…

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY