Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Khiếu nại Thông báo về trị giá hải quan (kết quả Tham vấn giá)

Khiếu nại Thông báo về trị giá hải quan cùng ONEX Logistics

1. Khiếu nại trong lĩnh vực hải quan là gì?

“Khiếu nại” trong lĩnh vực Hải quan là việc đề nghị cơ quan Hải quan (đơn vị có thẩm quyền) xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan Hải quan khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Hình 1. Thông báo về trị giá hải quan (kết quả sau khi tham vấn giá)

2. Trình tự thực hiện khiếu nại như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nhận được Thông báo về trị giá hải quan trong đó Đơn giá xác định cao hơn Đơn giá khai báo, trước tiên doanh nghiệp phải thực hiện nghiệp vụ khai bổ sung sau thông quan (AMA) và thực hiện đóng tiền thuế phát sinh của lô hàng.

Hình 2. Đơn khiếu nại theo mẫu số 01A-KN ban hành kèm Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ

Sau đó, doanh nghiệp thực hiện khiếu nại (lần một) một phần hoặc toàn bộ Thông báo về trị giá hải quan nhận được như đề cập ở trên.

Trong quá trình khiếu nại, người thực hiện khiếu cũng cần lưu ý:

  • Hình thực khiếu nại: có thể lựa chọn thực hiện bằng đơn khiếu nại (như hình 2) hoặc khiếu nại trực tiếp
  • Thời hạn khiếu nại: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, dịch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

3. Căn cứ, cơ sở pháp lý cho khiếu nại trong lĩnh vực hải quan?

– Luật Hải quan số 54/2014/QH13;
– Luật khiếu nại số 02/2011/QH13;
– Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018;
– Thông tư 39/2015/TT-BTC
– Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa, đổi bổ sung bởi Thông tư 39/2018/TT-BTC.
– Thông tư số 60/2019/TT-BTC.
– Quyết định 583/QĐ-TCHQ về Danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế ban hành ngày 22/03/2019 và có hiệu lực ngày 01/04/2019.
– Quyết định 2344/QĐ-TCHQ về Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan ban hành ngày 07/08/2015 và có hiệu lực ngày 22/08/2015.
– Quyết định 1810/QĐ-TCHQ về Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK ban hành ngày 15/06/2018 và có hiệu lực ngày 01/07/2018 (thay thế nội dung về trị giá hải quan tại Điều 55, 56, 57, 58 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015).
– Quyết định 1304/QĐ-TCHQ về Phê duyệt đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần ban hành ngày 29/04/2020 và có hiệu lực từ ngày 10/05/ 2020.
– Quyết định 1788/QĐ-TCHQ về Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan ban hành ngày 21 tháng 06 năm 2021

4. Chuẩn bị gì cho một buổi đối thoại với công chức hải quan?

Việc đầu tiên cầu chuẩn bị theo ONEX Logistics chính là một tinh thần thật thoải mái để thực hiện buổi đối thoại theo đúng lịch hẹn. Kèm theo đó là các chứng từ, bằng chứng củng cố cho lập luận bảo vệ trị giá khai báo của lô hàng.
a) Bộ hồ sơ đã thực hiện tham vấn giá trước đây
b) Hồ sơ bổ sung:
– Tờ khai hải quan xuất khẩu
– Hoá đơn bán ra các sản phẩm tương tự
– Hồ sơ báo cáo tài chính của thương nhân nhập khẩu
– Bảng ước tính chi phí và giá bán của lô hàng nhập khẩu
– Đoạn chat, thông tin trao đổi giá giao dịch giữa người mua và người bán

5. Trường hợp nào nên hay không nên thực hiện quyền khiếu nại?

Thấu hiểu những khó khăn khi khách hàng khi bị “ấn định” trị giá tính thuế tăng làm phát sinh thêm chi phí cho lô hàng nhập khẩu, ONEX Logistics luôn đồng hành để đảm bảo quyền lợi của thương nhân nhập khẩu, song song đó hướng dẫn khách hàng mình làm đúng các bước cũng như chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong suốt quá trình nhập khẩu ngay từ đầu.
Khiếu nại là quyền lợi của bất kỳ nhà nhập khẩu, xuất khẩu nào, tuy nhiên cần phải xác định rõ ở từng lô hàng mình có đủ căn cứ khiếu nại và hồ sơ, chứng từ khai báo có đầy đủ và phù hợp hay chưa. Vì chỉ cần một điểm sai sót nhỏ trên bộ chứng từ cũng ảnh hưởng đến kết quả khiếu nại của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần hiểu đúng được vai trò quan trọng của quá trình làm thủ tục hải quan từ đó trình bày và bảo vệ quan điểm ngay tại thời điểm tham vấn giá cho những lô hàng của mình để tránh mất chi phí cơ hội trong kinh doanh.


ONEX Logistics Team

 

Để lại bình luận