Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Kiểm tra báo cáo quyết toán (hải quan) thì căn cứ vào luật, quy định nào?

Thưc hiện kiểm tra báo cáo quyết toán thì căn cứ trên những văn bản luật nào?

Nhằm hỗ trợ các bạn trẻ mới vào ngành cũng như quý đồng nghiệp cần nơi hệ thống kiến thức, ONEX Logistics xin phép tổng hợp và giới thiệu các văn bản pháp luật điều chỉnh công tác khai báo hải quan và kiểm tra chuyên ngành để chúng ta cùng nhau thảo luận và phát triển vì sự hài lòng của khách hàng, nhân viên và đối tác.

kiểm tra báo cáo quyết toán chịu nhiều điều chỉnh bởi luật, nghị định, thông tư

Kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu: 

>> Hãy để chúng tôi giúp bạn: Dịch vụ Tư vấn Kiểm tra báo cáo quyết toán tại ONEX Logistics

ONEX Logistics Team

Để lại bình luận