Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Một số quy định mới về xuất xứ hàng hoá trong Thông tư 33/2023/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Liên quan đến Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính – Thông tư mới về “Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” sẽ có hiệu lực vào ngày 15/7/2023 sắp tới đây. Có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung và trong đó có một số điểm rất đáng được lưu ý:

Điều 3: Hồ sơ đề nghị trước xuất xứ

điều 3 thông tư 38 về hồ sơ đề nghị chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Như vậy, theo quy định mới, không quy định bắt buộc phải nộp qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong khi đó, chỉ có trường hợp Hệ thống xử lý này chưa đáp ứng được thì người khai hải quan mới được gửi hồ sơ giấy lên Tổng cục Hải quan. Đồng thời, trong thành phần hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hoá cũng có một số thay đổi theo so sánh ở bảng nêu trên.

Khoản 8 Điều 15: Các trường hợp sai khác nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Theo đó mã số hàng hóa trên C/O có sự khác biệt so với mã số hàng hoá trên tờ khai hải quan nhập khẩu là một vấn đề thường gặp. Ở Thông tư cũ quy định khi xem xét trường hợp mã số hàng hoá khác biệt, nếu không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hoá so với hàng hoá thực tế thì cơ quan Hải quan có thể xem xét chấp nhận tính hợp lệ của C/O.  

Còn ở Thông tư mới, quy định đã trở nên chi tiết hơn, cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận tính hợp lệ của C/O nếu phù hợp ở mã số hàng hoá phân nhóm 6 số. Điều này sẽ giúp cơ quan Hải quan và doanh nghiệp có thể đối chiếu, xác định mã số hàng hóa có phù hợp hay không một cách rõ ràng và nhanh chóng hơn.

Song song với thay đổi này, chính những điểm chi tiết hơn nên sẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải cẩn trọng trong việc phân loại mã số hàng hóa ở giai đoạn trước thông quan để tránh những sai sót khi nhập khẩu.

Ngoài ra, trong điểm này còn đề cập đến “Sự khác biệt về tên, số chuyến do thay đổi phương tiện vận chuyển”. Trên thực tế việc thay đổi phương tiện vận chuyển trong quá trình nhập khẩu là có thể xảy ra. So với trước đây Tổng cục Hải quan cũng từng có các văn bản phản hồi về những thắc mắc trong vấn đề này, nay cũng đã được quy định cụ thể trong Thông tư mới, giúp cho quá trình nhập khẩu ít gặp vướng mắc hơn ở khâu kiểm tra thông tin tại ô Phương tiện vận chuyển trên C/O.

>> Hãy để ONEX giúp bạn: Dịch vụ xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)

ONEX Logistics Team

Để lại bình luận