Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

QUY TRÌNH LÀM HÀNG CHI TIẾT

QUY TRÌNH LÀM HÀNG CHI TIẾT

STT  Nghiệp vụ Thời gian thực hiện
1 Đàm phán và ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ Tùy đối tượng khách hàng
2 Tư vấn thủ tục Trong vòng 04 giờ sau khi nhận yêu cầu
3 Mở “Job file” cho lô hàng 15’/ JF
4 Đăng ký mua Chữ ký số (CKS) nếu khách hàng chưa có 01 ngày sau khi gửi Bảng đăng ký + Hợp đồng sử dụng
5 Đăng ký tài khoản khai báo HQĐT (VNACCS) đối với doanh nghiệp khai báo lần đầu 12 – 24 tiếng sau khi có CKS
6 Đăng ký Giấy phép xuất/ nhập khẩu (nếu có) 15 – 30 ngày/ bộ từ khi nộp đầy đủ hồ sơ sẽ có phản hồi từ CQ chuyên ngành
7 Đăng ký Công bố sản phẩm (nếu có) 15 – 30 ngày/ bộ từ khi nộp đầy đủ hồ sơ sẽ có phản hồi từ CQ chuyên ngành
8 Đăng ký giấy phép kiểm dịch động vật/ thực vật (nếu có) 07 – 15 ngày sau khi Cục nhận đủ hồ sơ hợp lệ
9 Đăng ký kiểm tra chuyên ngành: kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm tra về ATTP, kiểm dịch động vật/ thực vật (nếu có) 08 – 10 ngày sau khi CQ chuyên ngành nhận đủ hồ sơ đăng ký
10 Chuẩn bị hồ sơ Hải quan 02 – 04 giờ/ lô
11 Nhập liệu khai báo HQĐT (VNACCS) 90’/ 10 dòng hàng đầu tiên
30’/ 10 dòng hàng tiếp theo
12 Truyền mạng khai báo 30’/ tờ khai
13 Tạm ứng tiền làm hàng (nếu có) Tùy số tiền và tình hình tài chính, phương thức nhận.
14 Ký chứng từ + tạm ứng tiền thuế, chi phí khác bên khách hàng (nếu có) 30′ – 60’/ lần
15 Lấy D/O 60′ – 120’/ lần
16 Nộp hộ thuế và lệ phí HQ = tiền mặt 60′ – 120’/ lần
17 Đăng ký hồ sơ HQ 04 – 08 tiếng
18 Đăng ký kiểm hóa (nếu có) 04 tiếng – 1,5 ngày
19 Thanh lý hàng tại cảng 02 – 04 tiếng
20 Đăng ký giám định hàng đồng bộ/ thẩm định giá/ phân tích phân loại hàng hóa (mã HS) Tối đa 30 ngày làm việc
21 Đem hàng về kho bảo quản (nếu hàng được cho phép) Tùy vào địa điểm kho bảo quản
22 Đăng ký rút ruột, đối với hàng FCL 04 – 08 giờ/ lô
23 Lấy chứng thư (sau 05 – 07 ngày làm việc của CQ chuyên ngành) 60′ – 120’/ lần
24 Nộp chứng thư cho HQ để làm thủ tục thông quan => nhận lại TK (thông quan) từ cán bộ HQ 02 – 04 giờ/ lô
25 Làm Tổng kết chi phí làm hàng (Local charge/ Credit): kiểm tra chứng từ, nhập TheCC, scan & copy lưu file, giao hồ sơ kế toán, quyết toán tiền tạm ứng 30’/ bộ
26 Làm Đề nghị thanh toán (Debit note) gửi khách hàng: kiểm tra chứng từ thanh toán, nhập TheCC, scan & copy lưu file 30’/ bộ
27 Gửi hồ sơ cho khách hàng Tùy vào địa điểm nhận hồ sơ của khách hàng

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY