Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GỒM NHỮNG GÌ? XIN Ở ĐÂU?

1. Thực phẩm thông thường

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm;

– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng);

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng);

– Mẫu sản phẩm (03 mẫu).

* Onex Logistics hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan chức năng

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: dự kiến 07 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu);

– Thời gian công bố: dự kiến 12 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố);

– Nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương.

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm;

– Giấy chứng nhận Cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh thực phẩm (02 bản sao y công chứng);

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (về chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng);

* Chúng tôi hỗ trợ kiểm nghiệm các chỉ tiêu Lý hóa, chỉ tiêu vệ sinh và chỉ tiêu kim loại nặng tại Cơ quan có chức năng

– Thời gian kiểm nghiệm sản phẩm: dự kiến 10 ngày làm việc (kể từ ngày gửi mẫu);

– Thời gian công bố: dự kiến 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố);

– Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm  – Bộ Y Tế.

HỒ SƠ CÔNG BỐ THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

1. Thực phẩm thông thường

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan);
* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025.

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân);

– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất;

– Thời gian công bố: dự kiến 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố);

– Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế.

2. Thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y công chứng) * Ngành nghề có chức năng kinh doanh thực phẩm;

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan);

* Ghi chú: CA hợp lệ phải do trung tâm kiểm nghiệm độc lập có chức năng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025, cung cấp giấy chứng nhận ISO 17025

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán VN;

– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (02 bộ nhãn có đóng dấu của thương nhân);

– Giấy chứng nhận HACCP hoặc ISO 22.000 của công ty sản xuất;

– Thời gian công bố: dự kiến 20 ngày làm việc (kể từ ngày ký hồ sơ công bố);

– Nơi cấp: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế.

Nguồn: ATV

ONEX Logistics team.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY

 

Để lại bình luận