Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

306 lượt xem

Image of businessperson pointing at document in touchpad at meeting

TƯ VẤN XUẤT NHẬP KHẨU

- Tư vấn xây dựng hợp đồng ngoại thương

- Tư vấn thanh toán quốc tế và an toàn

- Tư vấn chính sách hàng hoá

- Dịch vụ thẩm định hồ sơ thương nhân nước ngoài

PIC 3

TƯ VẤN LOGISTICS

- Tư vấn vận chuyển hàng nguy hiểm

- Dịch vụ nhập khẩu EXW

- Vận chuyển đường lạnh

- Vận chuyển đường hàng không

Pic 4

TƯ VẤN THUẾ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

- Tư vấn kiểm tra sau thông quan

- Tư vấn kiểm tra báo cáo quyết toán

- Dịch vụ tham vấn giá chuyên nghiệp

- Dịch vụ hoàn thuế xuất nhập khẩu