Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Dịch vụ nộp lệ phí Hải quan

DỊCH VỤ NỘP LỆ PHÍ HẢI QUAN

 

Trong công tác xuất nhập khẩu, khai báo hải quan. Ngoài nghĩa vụ phải nộp các loại thuế liên quan thì tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phải thực hiện nghĩa vụ đóng lệ phí theo Thông tư số 14/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021.

Việc nộp lệ phí hải quan được quy định tại “Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí Hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện hàng hóa” theo đó:
– Cơ quan hải quan nơi đăng ký Tờ khai đối với hàng hóa (hoặc tổ chức được cơ quan hải quan ủy nhiệm thu phí, lệ phí) thực hiện thu lệ phí hải quan đăng ký tờ khai thông thường là 20.000 đồng/tờ khai (hai mươi ngàn đồng).
– Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh hoặc trong trường hợp đăng ký tờ khai nhiều lần trong tháng, người nộp phí, lệ phí đăng ký với tổ chức thu phí thực hiện nộp phí theo tháng; và chính vì thế mà các đơn vị khai báo hải quan thường “quên đóng” lệ phí dẫn đến bị ghi nợ trên hệ thống nhiều tháng thậm chí nhiều năm.
– Theo quy định hiện nay, việc nợ lệ phí này không bị thực hiện biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan, tuy nhiên rõ ràng đó không phải là việc tốt khi doanh nghiệp, cá nhân để treo nợ trên hệ thống lâu ngày; Việc đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân chúng ta.

Trong thời điểm giãn cách hiện nay, việc di chuyển không được thuận tiện. Cho nên, thay vì phải đến kho bạc hay ngân hàng để đóng thuế, đóng lệ phí như trước đây, ONEX Logistics triển khai dịch vụ “Đóng thuế Online – Gạch thuế ngay” (kể cả lệ phí Hải quan) với ưu điểm chính xác, nhanh chóng, an toàn, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7. Đặc biệt, quý khách hàng sẽ không còn lo lắng việc “quên nộp” Lệ phí hải quan dẫn đến nợ xấu quá hạn làm ảnh hưởng đến quá trình đánh giá mức độ tuân thủ của doanh nghiệp mình.

ONEX Logistics Team

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY