Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Tham vấn giá cùng ONEX Logistics

1. Khái quát về nghiệp vụ tham vấn giá

1.1. Tham vấn giá là gì?

Tham vấn giá là việc cán bộ Hải quan muốn xác định lại giá của một hoặc nhiều mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu của doanh nghiệp, nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong khai báo và xác định trị giá hải quan của người khai hải quan để đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan; thu đúng, thu đủ thuế cho ngân sách Nhà nước.

1.2. Đối tượng thực hiện:

"Tham vấn trị giá tính thuế" là việc cơ quan Hải quan và người khai hải quan trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế đã kê khai, theo yêu cầu của người khai hải quan để giải trình sự nghi vấn của cơ quan Hải quan.

1.3. Cơ quan thực hiện:

- Trách nhiệm thực hiện: Cơ quan Hải quan tổ chức tham vấn, kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu do người khai hải quan nộp, xuất trình theo quy định để làm rõ nghi vấn trị giá khai báo.

- Thẩm quyền tham vấn: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện tham vấn và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả công tác tham vấn tại đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn, Cục trưởng Cục Hải quan có thể phân cấp cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan thực hiện việc tham vấn.

1.4. Cơ sở pháp lý:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13.
- Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.
- Thông tư 39/2015/TT-BTC.
- Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa, đổi bổ sung bởi
Thông tư 39/2018/TT-BTC.
- Thông tư số 60/2019/TT-BTC.
- Quyết định 583/QĐ-TCHQ về Danh mục hàng hóa rủi ro về HS code và thuế ban hành ngày 22/03/2019 và có hiệu lực ngày 01/04/2019.
- Quyết định 2344/QĐ-TCHQ về Quy chế về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan ban hành ngày 07/08/2015 và có hiệu lực ngày 22/08/2015.
- Quyết định 1810/QĐ-TCHQ về Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK ban hành ngày 15/06/2018 và có hiệu lực ngày 01/07/2018 (thay thế nội dung về trị giá hải quan tại Điều 55, 56, 57, 58 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015).
- Quyết định 1304/QĐ-TCHQ về Phê duyệt đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần ban hành ngày 29/04/2020 và có hiệu lực từ ngày 10/05/ 2020.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị tham vấn giá

2.1. Bộ chứng từ xuất nhập khẩu:

- Hợp đồng (Contract)
- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
- Packing list
- Bill of lading/ AWB
- Tờ khai hải quan nhập khẩu
- Catalogue chi tiết hàng hóa
- Chứng nhận xuất xứ (C/O) và các chứng từ chuyên ngành khác (Phyto, Health Cert,...)

2.2. Chứng từ thanh toán:

- Điện chuyển tiền
- Chứng từ đàm phán thương mại giữa hai bên
- Chào giá, báo giá

2.3. Hồ sơ bên tham vấn giá:

- Giấy phép kinh doanh đơn vị nhập khẩu.
- Giấy ủy quyền cho người thực hiện tham vấn nếu không phải giám đốc doanh nghiệp (không chấp nhận Giấy giới thiệu).
- CMND/ CCCD người thực hiện tham vấn.

2.4. Hồ sơ bổ sung:

- Tờ khai nhập khẩu tương tự/ giống hệt đã từng nhập.
- Thông tin chào bán của các đơn vị cùng nước xuất khẩu.
- Hóa đơn bán ra tại thị trường tiêu thụ (Việt Nam),…

3. Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

4. Trình tự thực hiện

Bước 1: Trình bày cơ sở bảo vệ giá bằng các hồ sơ liên quan, chuẩn bị các hồ sơ theo mục 2.
Bước 2: Vận dụng trong 6 nguyên tắc xác định trị giá theo Thông tư 39/2015/TT-BCT và giải trình hồ sơ.
- Phương pháp trị giá giao dịch.
- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt.
- Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự.
- Phương pháp trị giá khấu trừ.
- Phương pháp trị giá tính toán.
- Phương pháp suy luật.
Bước 3: Yêu cầu Hải quan cung cấp lý do và thông tin bác bỏ trị giá tính thuế.
Bước 4: Bổ sung các chứng từ theo yêu cầu của Hải quan (nếu có).

5. Những lưu ý quan trọng 

- Các trường hợp bị tước quyền tham vấn:
* Người thực hiện tham vấn không có giấy ủy quyền đúng quy định hoặc không có quyền có quyết định.
* Bên tham vấn không hiện diện đúng thời gian theo giấy hẹn/ thông báo của cơ quan Hải quan. Nếu thời điểm đó chưa đến để giải trình đươc thì làm công văn xin lùi ngày tham vấn và nộp cho cơ quan Hải
quan nhưng vẫn phải đáp ứng điều kiện trong 30 ngày.
* Người thực hiện tham vấn không mang theo đầy đủ các chứng từ hàng hóa cơ bản.
* Điều kiện thanh toán không đồng nhất giữa các chứng từ.

- Thời gian tiến hành tham vấn và xử lý kết quả tham vấn: tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, tờ khai hải quan nhập khẩu.

- Các trường hợp bị ấn định giá theo cơ quan Hải quan:
* Bên mua và bên bán có quan hệ đặc biệt (công ty con, có vốn đầu tư hoặc quan hệ tập đoàn, ...).
* Các bên có quan hệ độc quyền trong phân phối hàng hóa.
* Doanh nghiệp cần người đi giải trình phải am hiểu về giao dịch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, am hiểu về thương mại, am hiểu về hàng hóa và nắm được quá trình giao dịch.

6. ONEX có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Để đảm bảo nghiệp vụ tham vấn giá mang lại kết quả tối ưu cho khách hàng, ONEX Logistics cần thấu hiểu sâu sắc về doanh nghiệp. Trên nền tảng kiến thức chuyên ngành kết hợp kiến thức kinh doanh của doanh nghiệp, kiến thức về nghiệp vụ hải quan và đặc biệt là nghiệp vụ Ngoại thương, ONEX Logistics đảm bảo việc “trao đổi nghiệp vụ” tham vấn giá với công chức Hải quan, đồng thời xây dựng hình ảnh cho khách hàng là một doanh nghiệp nhập/xuất khẩu chuyên nghiệp, uy tín trước cán bộ quản lý.

Một số hạng mục ONEX Logistics sẽ trao đổi với khách hàng:

  • Các chứng từ của lô hàng nhập/xuất khẩu;
  • Mô hình hoạt động của doanh nghiệp và mục đích nhập khẩu của hàng hoá;
  • Giá trị hàng hoá của những lần nhập trước đây;
  • Giá trị hàng hoá trên thị trường và mô hình kinh doanh của những công ty giống hệt hoặc tương tự;
  • Chính sách bán hàng của nước xuất khẩu.

TỪ A ĐẾN Z VỀ THAM VẤN GIÁ