Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

Kiểm tra sau thông quan không còn là nỗi lo lắng

"Theo báo cáo, trong Quý III/2021, toàn Ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 422 cuộc, trong đó có 110 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 312 cuộc tại trụ sở Cơ quan Hải quan.

Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 58,79 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 93,69 tỷ đồng.

Tính chung 3 quý đầu năm thực hiện 1.307 cuộc kiểm tra, trong đó có 341 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 966 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 545,30 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 491,78 tỷ đồng."

1. Kiểm tra sau thông quan là gì?

Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) là quá trình nhân viên Hải quan kiểm tra tính trung thực hợp lý và độ tin cậy của các thông tin chủ hàng đã khai báo với hải quan.

2. Vai trò:

Thông qua việc thực hiện các kiểm tra sau thông quan, nhân viên Hải quan có thể phát hiện và ngăn chặn được gian lận thương mại trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Đối tượng kiểm tra sau thông quan

 • Các chủ thể liên quan trực tiếp đến kinh doanh xuất nhập khẩu: các chủ hàng xuất nhập khẩu 
 • Các chủ thể liên quan gián tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu:
  Các đại lý mô giới hải quan
 • Các doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác
 • Các doanh nghiệp kho vận ngoại thương
 • Các hãng vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu
 • ...

4. Địa điểm thực hiện:

 • Tại cơ quan Hải quan
 • Tại trụ sở doanh nghiệp

5. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Các chứng từ thương mại Hải quan, các ghi chép kế toán, ngân hàng có liên quan đến các lô hàng đã xuất hoặc nhập khẩu.
 • Số lượng: 2 bản, gồm 1 bản chính để kiểm tra và 1 bản chụp để nộp.

6. Thời hạn:

Thời hạn kiểm tra tối đa là năm (05) ngày làm việc, theo quyết định kiểm tra.

7. ONEX Logistics có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Kiểm tra sau thông quan là nghiệp vụ phức tạp, cần nhiều thời gian và kiến thức nghiệp vụ vững vàng trong nhiều chuyên môn liên quan như: hạch toán thể hiện nguồn gốc hàng hóa, trị giá vốn hàng bán, chi phí cấu thành, phương thức thanh toán, lập phiếu ghi chép,... Vì vậy, ONEX Logistics sẽ phối hợp rất chặt chẽ với khách hàng để việc kiểm tra sau thông quan mang không còn là nỗi ám ảnh quá lớn.

Một số hạng mục cơ bản ONEX cần trao đổi với doanh nghiệp như sau:

 • Mô hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, hệ thống kế toán, trị giá hàng hóa, hệ thống kho bãi;
 • Tất cả các loại hàng hoá nhập khẩu, hợp đồng thương mại, hoá đơn thương mại, vận đơn,...;
 • Tất cả các chứng từ do người xuất khẩu phát hành; 
 • Chứng từ kế toán;
 • Thông tin người xuất khẩu.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY