Giờ làm việc Thứ Hai đến thứ Sáu | 08:00 - 17:00

KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN KHÔNG CÒN LÀ NỖI LO LẮNG

"Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ ngày 01/01/2018 đến 15/11/2018, toàn ngành đã thực hiện 6.507 cuộc KTSTQ, trong đó có 1.039 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 5.468 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 2.000 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017). Tổng đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền 1.840 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 82% chỉ tiêu năm 2018 là 2.235 tỷ đồng)."

Kiểm tra sau thông quan là nghiệp vụ phức tạp, cần nhiều thời gian và kiến thức nghiệp vụ vững vàng trong nhiều chuyên môn liên quan như: hạch toán thể hiện nguồn gốc hàng hóa, trị giá vốn hàng bán, chi phí cấu thành, phương thức thanh toán, lập phiếu ghi chép,... Vì vậy ONEX Logistics sẽ phối hợp rất chặt chẽ với khách hàng để việc kiểm tra sau thông quan mang không còn là nỗi ám ảnh quá lớn.

Một số hạng mục cơ bản ONEX cần trao đổi với doanh nghiệp như sau:

  • Mô hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, hệ thống kế toán, trị giá hàng hóa, hệ thống kho bãi;
  • Tất cả các loại hàng hoá nhập khẩu, hợp đồng thương mại, hoá đơn thương mại, vận đơn,...;
  • Tất cả các chừng từ do người xuất khẩu phát hành;
  • Chứng từ kế toán;
  • Thông tin người xuất khẩu.

THAM KHẢO HỒ SƠ NĂNG LỰC ONEX LOGISTICS TẠI ĐÂY